Voel je fitter met voeding die bij jou past. De diëtist helpt je op weg.

Contact

0622102963

Ook online begeleiding en

(beeld)bellen mogelijk.

Bij welke vragen

Je kunt hier terecht voor allerlei vragen over voeding en leefstijl.

Bijv. te hoog of te laag gewicht, gezondere leefstijl, fitter worden.
Of voor advies over voeding bij te hoog cholesterol, diabetes, buikklachten.

Ook voor kinderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme spectrum stoornis, syndromen.

Locaties

Afspraak kan via beeldbellen, huisbezoek/op locatie (regio Zutphen/Achterhoek), of in Ruurlo bij Kruispunt 4.0

Jouw Leefstijl – Praktijk voor Voeding en Beweging

Je kunt hier terecht voor veelvragen over voeding.

Mensen maken bijvoorbeeld een afspraak voor:

 • Praktische tips voor gezonder eten.
 • Persoonlijk dieetadvies om medische reden.
  Zoals verbeteren cholesterol of advies bij diabetes.
 • Begeleiding bij aankomen of afvallen.
 • Te hoog gewicht anders benaderd (o.a. vanuit ACT ).
 • Moeite met het doorbreken van patronen (o.a. vanuit ACT)
 • Lekker eten bij slikproblemen of bij moeite met kauwen.
 • Praktisch advies bij drinkvoeding.
 • Begeleiding bij afbuigende groeicurve / herstellen van groei.
 • Verbeteren stoelgang.
 • Advies bij maagklachten of misselijkheid.

Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de eerste drie behandeluren per kalenderjaar.
Voor kinderen geldt geen eigen risico, voor volwassenen en ouderen geldt dit wel.
Sommige aanvullende pakketten vergoeden nog een tot zes uren extra.

Met de meeste zorgverzekeraars is een contract afgesloten. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.

3 uur basisverzekering betekent bij de meeste vragen: 1 intakegesprek (60-75 minuten), eerste evaluatie (45 minuten)

2-4 korte evaluaties (à 15-30 minuten) en maken individueel dieetadvies (30 minuten). Zie ook kosten en producten.

De voedingsdeskundige-diëtist

Hanneke Goosen-Krämer
Werkzaam als diëtist sinds 2006

Wachttijd: er is momenteel geen wachtlijst.

Huisbezoek is mogelijk op indicatie van de arts.

Afspraak maken
Telefoon 0622102963 (werkdagen tussen 8:30-18:00 uur)
Email goosen@praktijkvoedingenbeweging.nl
Als ik niet kan opnemen, kunt u een bericht inspreken. Ik bel u zo snel mogelijk terug.

Verwijsbrief

Een verwijsbrief is niet noodzakelijk.
Als u medicijnen gebruikt, een ziekte of aandoening, of afwijkende labuitslagen heeft, is een verwijzing van de huisarts of specialist wel gewenst.
Een verwijsbrief zorgt er ook voor, dat er geen wettelijk verplichte screening bij aanmelding nodig is (kosten tussen 16,00 – 18,00 euro, afhankelijk van de zorgverzekeraar)
Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een verwijsbrief van een arts is.

Werkwijze en visie

Na een korte (telefonische) kennismaking plannen we een intakegesprek. Soms stuur ik voor het intakegesprek papieren toe, bijvoorbeeld een eetdagboekje of beweegdagboek.
Tijdens het intakegesprek worden de vraag, problemen of klachten, medicatie, eerdere adviezen over voeding, beweegpatroon en eetpatroon besproken. Ik leg daarna uit hoe de vraag of de klachten gerelateerd zijn aan voeding en beweegpatroon. Vaak worden er al een aantal eerste adviezen besproken. Soms geeft het tevens geruststelling als je hoort dat de vraag of problemen verklaarbaar zijn.

Daarna werk ik de gegevens uit in een diagnose en een behandelplan van de diëtist. Dit zetten we om naar een persoonlijk werkplan. We werken vanuit het idee: jouw leefstijl –> jouw werkplan.
Bij het tweede gesprek bespreken we hoe het na de eerste adviezen gegaan is. Zo nodig worden de adviezen aangepast.
Bij de evaluaties die verder volgen, bekijken we of de adviezen nog passend zijn, en of er verbetering in de gezondheid is.

Een diëtist oordeelt niet. Er is geen goed of fout. Een diëtist helpt om het voedingspatroon te bereiken waar jij je beter en fitter van voelt.

Consulten voor anderstaligen:

Dietitian for children, adults and eldery. Diet consultation in English. Experience with feedingproblems / nutritionproblems in people with an intellectual or physical disability.
Nutrionista para niños, adultos, ancianos. Consultas dietas en español. Experiencia con problemas de nutrición en gente con un retraso mental.

** Lid van de Dietisten Verstandelijk Gehandicapten. www.dietistvg.nl
** Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
** Lid van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten. www.nvdietist.nl www.dieetditdieetdat.nl
** Geschoold in ACT (Acceptance and commitment therapy) voor diëtisten en coaching
** AGB code 24002574