Voor wie

Iedereen kan zich aanmelden bij de praktijk.
Ik heb ervaring met veel soorten vragen en problemen, bij kinderen, volwassenen en ouderen.
Bij een aantal vragen werk ik samen met andere disciplines.
Ik werk alleen met hen samen, als de client dat goed vindt.
Bij sommige vragen verwijs ik door naar een gespecialiseerde collega. Bijvoorbeeld bij eetstoornissen of voor het FODMAP-dieet.

Specifieke kennis
Specifieke kennis en ervaring met voedings- en dieetadvies bij een (verstandelijke) beperking of complexere voedingsvragen. Bijvoorbeeld het combineren van diëten die tegenstrijdig zijn.
Ook ben ik gewend om rekening te houden met verschillende voedingsbehoeften binnen een gezin of groep.

Bij het gesprek en bij het advies kunnen we gebruik maken van foto’s, plaatjes of picto’s.

Bij het gesprek en advies kunnen tools vanuit de ACT (acceptance and commitmenttherapy) ingezet worden. Deze geven inzicht en handvaten in bijv. eetgedrag, manier waarop keuzes gemaakt worden, onderliggende factoren bij bijv. hoog gewicht.

Als diëtist spreek ik nederlands, engels en spaans.

Actuele wachttijd: Op dit moment is er geen wachttijd.

Huisbezoek

Soms is dieetadvies aan huis gewenst. Een huisbezoek buiten Ruurlo wordt vergoed als de huisarts daarvoor een indicatie geeft.

Dieetadvies op locatie bij een instelling of woonvoorziening voor mensen met een (verstandelijke) beperking of autisme spectrum stoornis is mogelijk.

Samenwerking

Als er andere behandelaars betrokken zijn, wordt daar – na toestemming – mee samengewerkt. Zodat de behandeling / begeleiding kan aansluiten bij wat er nodig is.

Wetgeving, Privacy, WKKGZ

De praktijk voldoet aan de geldende wetgeving rondom privacy, bescherming persoonsgegevens en wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg

Privacy:

Hieronder kunt u de privacyverklaring van de praktijk openen:

AVG privacyverklaring Jouw Leefstijl – Gezondheidspraktijk voor Voeding en Beweging

WKKGZ    Wetgeving kwaliteit, klachten, geschillen zorg:

Conform de wetgeving, ben ik aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici.

Wetgeving WKKGZ:

Wanneer er een klacht of geschil is, geeft de cliënt (of diens ouder of wettelijk vertegenwoordiger) dit eerst aan bij de behandelaar, en proberen de cliënt (of ouder/wettelijk vertegenwoordiger) en de behandelaar dit eerst samen op te lossen.

Als u er samen niet uit komt, kan de cliënt (of diens ouder of wettelijk vertegenwoordiger) contact opnemen met het klachtenloket Paramedici op de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt dan bij het vervolgproces van uw klacht.
 

Melding (bijna) incidenten

Dagelijks werken vele mensen in de zorg, om goede patiëntenzorg te leveren. Overal waar mensen werken, gaat wel eens iets (bijna) mis. Dat wordt een (bijna) incident genoemd. Een (bijna) incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces dat tot schade aan de patiënt had kunnen leiden, heeft geleid, of had kunnen leiden. Bijvoorbeeld een patiënt die uit een stoel valt, of verkeerde medicijnen krijgt toegediend.

Zodra er (bijna) iets mis is gegaan, moet dit volgens de wet intern gemeld worden. Het doel van het melden van (bijna) incidenten is om inzicht te krijgen in de aard van het incident en de oorzaken ervan. Het gaat er om, dat er geleerd kan worden van fouten, niet om de schuldvraag. Het melden gebeurt vertrouwelijk. Er kan alleen inzicht verkregen worden in de oorzaak van incidenten als iedereen die met patiënten werkt, alert is op (bijna) incidenten en deze meldt. Indien er sprake is van een (bijna) incident, wordt deze door de betrokken medewerker gemeld bij de praktijkhouder.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.docx