Kosten en producten

Product 1 Dieetadvies

Dieetadvies = advies over eten en drinken bij een gezondheidsprobleem.
Bijvoorbeeld te hoog of te laag gewicht, verhoogd cholesterol, medicijngebruik, buikklachten, moeite met kauwen of slikken, slechte eetlust, diabetes.

Problemen met voeding hebben veel invloed op het dagelijks leven. Thuis en buitenshuis.
Het dieetadvies houdt rekening met de lichamelijke klachten, smaakvoorkeur en eetgewoonten. En met het sociale en emotionele belang van het eten en drinken.

Vergoeding Product 1 Dieetadvies

Dieetadvies zit in het basispakket. Basisverzekering: drie uur per kalenderjaar. Aanvullende pakketten kunnen meer vergoeden.
De diëtist legt uit hoeveel uren maximaal vergoed worden.  En we bespreken of je verder kunt / wilt gaan als de maximale vergoeding voor dat jaar bereikt is.

Drie uur basisverzekering is ongeveer:

 • 1 intakegesprek (60-75 minuten)
 • 1 eerste evaluatie (45 minuten)
 • 2-4 korte evaluaties (15-30 minuten)
 • maken individueel dieetvoorschrift (30 minuten)

Voor de basisverzekering geldt het eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

Verzekerde zorg

Als de zorg verzekerd is, geldt het tarief van de zorgverzekeraar.
Als de zorg onder een zorggroep valt, geldt het tarief van de zorggroep.
In de Achterhoek aangesloten bi jzorggroep HRZu.

Ik heb een contract met de meeste zorgverzekeraars.

Niet – verzekerde zorg

Als de zorg niet verzekerd is, geldt het tarief van de praktijk. In 2023 is dat 17,00 euro per kwartier*.
Als de zorg niet verzekerd is, omdat er geen contract is met de zorgverzekeraar in 2023, is overleg over een aangepast tarief mogelijk.

* Hiervan is afgeleid:

Producten bij niet verzekerde zorg:

 • Intakegesprek, diëtistisch onderzoek en eerste advies (incl 1x individueel dieetvoorschrift)
  75 minuten 85,00 euro
 • Eerste evaluatie 45 minuten 51,00 euro
 • Evaluatie normaal 30 minuten 34,00 euro
 • Evaluatie kort 15 minuten 17,00 euro
 • Afsluitende evaluatie 15 minuten 17,00 euro
 • Overige (advies) gesprekken per kwartier 17,00 euro
 • Individueel dieetvoorschrift 17,00 euro per kwartier
 • Eerste (korte) telefonische kennismaking ca 10-15 minuten gratis
 • Bij annuleren korter dan 24 uur voor de afspraak kan 34,00 euro in rekening worden gebracht.

Strippenkaart evaluaties bij geen verzekerde zorg:
Deze kunt u afnemen na de eerste evaluatie

 • Strippenkaart 5 keer evaluatie kort (5 keer 15 minuten) 65,00 euro
 • Strippenkaart 3 keer evaluatie normaal (3 keer 30 minuten) 80,00 euro
 • Strippenkaart 5 keer evaluatie normaal (5 keer 30 minuten) 115,00 euro
Betaling bij niet – verzekerde zorg:

Bij de praktijk is een pinapparaat aanwezig. Factuur op papier, of per post of mail.

Kosten bij niet optijd afzeggen afspraak

Afzeggen van een afspraak: uiterlijk 24 uur van te voren.

Als u de afspraak te laat afzegt, dan kunnen de kosten van het consult in rekening worden gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Product 2 Voedingsadvies

Voedingsadvies = advies over gezonde voeding, als u geen gezondheidsproblemen heeft. Mensen vragen voedingsadvies om een beter gewicht te bereiken, om fitter te voelen, om gezonder te eten. Een beter gewicht helpt bijvoorbeeld om knie-klachten te verminderen.

Voedingsadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering (3 uur dieetadvisering) indien er toch sprake is van een probleem wat met voeding te maken heeft. In andere gevallen wordt voedingsadvies soms vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Indien het voedingsadvies niet onder de basisverzekering of aanvullende verzekering valt, zie dan tarieven bij product 1.

Product 3 Voedingscheck

Geen uitgebreid advies nodig? Met een voedingscheck weet u, of u alle voedingsstoffen binnenkrijgt, en wat de belangrijkste verbeterpunten zijn.

Verloop:

 • Invullen eetdagboekje en vragenlijst (beveiligde mail of post)
 • Berekening door de dietist
 • Bespreken uitslag voedingscheck + belangrijkste verbeterpunten, telefonisch of op een van de spreekuurlocaties.

Kosten: 75,00 euro. Sons vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering (voedingsadvisering)

Product 4 Overige producten

Advies aan woongroep of dagbesteding.

Op vraag kan ik voedingsadvies geven aan een woonvoorziening of dagbesteding. Bijvoorbeeld over menuplanning, variaties bij een dieet, of een cursus geven.

Scholing, workshop, ouderavond

De inhoud van een scholing, workshop of ouderavond wordt samengesteld in overleg. Kosten in overleg met de aanvrager. We bespreken vooraf welke onderwerpen er aanbod moeten komen en welk tarief er eventueel geldt.

Scholieren of studenten

Op dit moment heb ik geen plek voor een stagiaire. Je kunt wel bellen als je meer wilt weten over mijn vak. Ook kan ik een paar keer per jaar scholieren ontvangen om te laten zien wat ik doe of om wat korte vragen te beantwoorden.

Communicatie

Advies kan ondersteund worden met afbeeldingen, foto’s of pictogrammen (sclera)

Diet consultation in english

Consultas de dieta / consejos de nutricion en español

Meer weten over wanneer de diëtist kan ondersteunen?